راهنمای پنل کاربری

در بروزرسانی اخیر میرول، راهنمای استفاده از پنل کاربری به قسمت راهنمای هر پنل منتقل گردیده است. در صفحه اول (داشبورد) پنل کاربری یک ویدئوی آموزشی جهت آشنایی کلی با پنل کاربری نیز قرار داده شده است. به دیگر بخش های راهنما نیز می‌توانید مراجعه کنید: